2 комментария

 • +1
  Алеша Алеша 16 ноября 2019 17:17 #

  Это проблема темы дизайна.

 • +2

  Откройте шаблон index.html и найдите там строки:

  <ul class="account__signed-in">
    <li class="account__sign-in-item"><a href="{$wa->getUrl('/frontend/myProfile')}">[`My profile`]</a></li>
    {if $wa->shop}<li class="account__sign-in-item"><a href="{$wa->getUrl('/frontend/myOrders')}">[`My orders`]</a></li>{/if}
    {if $wa->shop && shopAffiliate::isEnabled()}<li class="account__sign-in-item"><a href="{$wa->getUrl('/frontend/myAffiliate')}">[`Affiliate program`]</a></li>{/if}
    <li class="account__sign-in-item"><a href="?logout">[s`Log out`]</a></li>
  </ul>

  Замените следующими:

  <ul class="account__signed-in">
    <li class="account__sign-in-item"><a href="{$wa->myUrl()}">[`My profile`]</a></li>
    {if $wa->shop}<li class="account__sign-in-item"><a href="{$wa->getUrl('shop/frontend/myOrders')}">[`My orders`]</a></li>{/if}
    {if $wa->shop && shopAffiliate::isEnabled()}<li class="account__sign-in-item"><a href="{$wa->getUrl('shop/frontend/myAffiliate')}">[`Affiliate program`]</a></li>{/if}
    <li class="account__sign-in-item"><a href="?logout">[s`Log out`]</a></li>
  </ul>

  Добавить комментарий

  Чтобы добавить комментарий, зарегистрируйтесь или войдите